TRƯỜNG LAMDON MODEL THIKSAY là một trường tư thục nằm ở làng Thiksey, Led, Ladakh. Trường được thành lập vào năm 1989 và là một trường tiểu học có khả năng đến lớp tám. Trường Lamdon Model Thiksey là một liên kết với Trường Trung Học Lamdon Model Leh.

Trường dành cho cả nam sinh và nữ sinh, lớp học bắt đầu vào tháng Tư. Trường có tổng cộng chín phòng học cho mục đích dạy học. Ngoài ra, trường còn có hai phòng khác dùng để sinh hoạt và một phòng riêng cho Hiệu Trưởng/Giáo viên.

Nguồn nước uống trong trường lấy từ nước máy. Trường có hai nhà vệ sinh riêng biệt, một dành cho các bé trai và một cho các bé gái. Trường có một sân chơi và một thư viện với khoảng 110 cuốn sách. Đối với học sinh bị khuyết tật, chúng có thể đi vào lớp học mà không cần đoạn đường dốc. Trường có 10 máy tính đang dùng cho việc dạy và học và một máy tính giúp học thực nghiệm.

Lúc ban đầu (1989), trường được thành lập với chỉ 13 em học sinh và hai giáo viên và hiện nay trường đã có một ký túc xá với 14 phòng và 60 người ở trọ nơi một số trẻ của chúng tôi [Compassionate Seed] đang ở.  Về mặt tài chánh, trường bảo trợ cho các học sinh ốm yếu và nghèo khó.

 

Reference.
1.  PVT LAMDON MODEL SCHOOL THIKSAY.  https://schools.org.in/leh-(ladakh)/01070401306/pvt-lamdon-model-school-thiksay.html
2. Lamdon Model School, Thiksey, Leh-Ladakh. https://www.facebook.com/Lamdon-Model-School-Thiksey-Leh-Ladakh-171055653593238/