Lama Nawang Kunphel, một nhà sư Phật Giáo, sanh ra ở một ngôi làng nhỏ tên là Thiksay tại Ladakh. Từ năm 11 tuổi, thầy đã là tu sĩ Phật giáo và hiện nay đang hướng dẫn về triết lý Đạo Phật và về tâm lý học của thiền. Như hầu hết các tu sĩ Phật Giáo khác, lý do thầy trở thành một tu sĩ là để có thể giúp đỡ những người khác bằng trí tuệ của Đức Phật và cũng để thấy cả thế giới như là gia đình và mọi người như là thành viên của gia đình thầy. Vị tu sĩ Phật Giáo thường cầu nguyện cho hạnh phúc của mọi chúng sinh nhưng cá nhân thầy lại thấy sự cần thiết rõ nét là làm cho các cầu nguyện đó trở thành thiết thực.

Trong vài năm qua thầy đã tổ chức các cứu tế khác nhau trong và ngoài Ấn Độ. Và khi thực hiện  cứu tế ở Ladakh, vùng nằm giữa các dãy núi Himalaya nơi người ta sống du mục ở độ cao 3.000 đến 5.000 mét trên mực nước biển, thầy đã thấy rất nhiều trẻ em cần được đi học, một số trẻ là những trẻ mồ côi hay chỉ còn cha hoặc mẹ và một số thậm chí bị chính cha mẹ các em bỏ rơi.

Xem thêm →

Mục đích của trang web là:

  • Giúp các đứa trẻ ở Ladakh, một vùng phía bắc Ấn Độ, đang vô cùng cần sự chu cấp với mục đích giáo dục, một số các em là trẻ mồ côi hay gần như mồ côi  hoặc là những đứa trẻ bị bỏ rơi hay phải sống xa cha mẹ.
  • Giúp các em có được sự giáo dục hiện đại và đạo đức cũng như thực phẩm dinh dưỡng cho sự phát triển khỏe mạnh.
  • Và đem lại cho các em một cơ may bình đẳng có một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Bài nói pháp