Lama Nawang Kunphel sanh năm 1989 tại Ladakh, một vùng Cực Bắc Ấn Độ. Thầy là một trong những nhà sư vẫn còn nhớ về kiếp trước có thể kể nhiều việc xảy ra trong quá khứ lúc Lama chỉ mới khoảng ba tuổi và cũng ở tuổi đó thầy luôn có ý nghĩ trở thành một tu sĩ.

Mười một tuổi Lama trở thành tu sĩ tại Viện Đại học Tu Viện Sera Jhe (Sera Jhe Monastic University) nơi thầy đã tu học Chương Trình Nghiên Cứu Sâu về Triết Học Đạo Phật với Kinh Điển Phật Giáo hơn 108 tập được dịch sang tiếng Tạng và những Luận Giải của các Đạo Sư Nalanda trong những cuốn sách dài hơn 200 tập cùng với chương trình giáo dục hiện đại. Chương Trình Toàn Bộ Phật Học đòi hỏi kéo dài từ 17 năm đến 24 năm.

Từ năm 2009 thầy tham gia vào Lớp Dịch Thuật của Sera Jhe và cuối cùng là Bộ Môn Dịch Thuật.  Năm 2010, thầy nhận danh hiệu Rigchung vào năm thứ 5 của Chương Trình Học Vị Đại Học, chỉ trao cho rất ít sinh viên được chọn lọc sau một số cuộc thi quan trọng. Năm 2015 thầy hoàn tất Lớp Kinh Điển Bát Nhã (The Course in The Sutra of Paramita) (5 năm trong chương trình Chương Trình Học Vị Đại Học).

Năm 2018, thầy hoàn tất Lớp Madyamika, Trung Quán Luận Tông ( Madyamika Middle Way School) về quan điểm tối thượng của Giáo Pháp Đức Phật. Lama là một vị thầy Tây Tạng trẻ tuổi với cách giảng dạy có cơ sở hợp lý và logic [lập luận] làm cho dễ hiểu nhất là đối với người mới bước vào đạo Phật.

Năm 2020 thầy đã hoàn tất khóa học 3 năm về Luật Tạng (Vinaya) và đạt được chứng chỉ  Vinaya Rabjampa. Năm 2023 thầy đã hoàn thành Khóa học 2 năm về Vi Diệu Pháp (Abhidharma) và đạt được Abhidharma Rabjampa.

Và như thế thầy đã hoàn thành toàn bộ  Khóa Học của Tu Viện Sera Jey và là Rabjampa ở 5 môn chính của Phật Học phải mất 20 năm nghiên cứu và chiêm nghiệm.

Từ năm 2013 thầy đã giảng dạy về Thiền, Triết học Phật Giáo tại Ấn Độ và ở vài nước, thầy luôn nhấn mạnh đến việc chuyển hóa tâm từ những cảm xúc tiêu cực sang tích cực theo một cách rất hợp lý trên cơ sở yêu thương và lòng từ bi ngay cả đến các con vật đáng thương. Khi giảng dạy, thầy luôn truyền cảm hứng cho mọi người thực hành để có một cuộc sống tốt hơn và hạnh phúc hơn là mục đích chính của Giáo Pháp của Đức Phật.

Bên cạnh các buổi pháp thoại, thầy cũng cố gắng hết sức giúp đỡ người khác trong các chương trình hỗ trợ cho các học sinh và học trò nhỏ, những người du mục trên các vùng núi cao ở Ladakh nghèo khó cũng như các vị tăng và ni phải đối mặt với hoàn cảnh tu học khác nhau của họ.

Thầy đã thực hiện hơn 500 buổi học trực tuyến từ Tháng Ba năm 2021 đến Tháng Tư 2021. Là một Thầy Giáo về Triết Học Đạo Phật, thầy là một trong các báo cáo viên ở một số hội thảo quốc tế.

Thầy cũng đưa ra ý tưởng trồng cây liễu (willow trees) ở Ladakh dưới đề án gọi là ‘Pennees Row’ với mục đích đóng góp vào việc cải thiện môi trường cũng như giúp đỡ các nông dân ở nơi đó.

Năm 2021, thầy đã hoàn thành một bảo tháp cũng như 500 mani luân tại Ladakh, đây là một công trình nghệ thuật về tâm linh mang lại sự gia trì to lớn không chỉ cho các Phật Tử trong vùng mà còn cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Compassionate Seeds.