Hai cậu bé mới đến

Đây là hai cậu bé mới của tôi, đứa nhỏ 5 tuổi và đứa lớn hơn 10 tuổi. Cả hai sẽ là chú tiểu trong vài ngày tới. Tôi rất vui khi chúng muốn trở thành tu sĩ và cha mẹ chúng cũng đồng ý cho chúng làm học trò của tôi. Tôi mong và hy vọng chúng sẽ là một thầy giảng dạy đạo Phật thật tốt về sau này  🙏🏻🙏🏻🙏🏻📿📿☸️☸️

 

     

Cậu bé nhảy lên vui sướng khi nhìn thấy máy bay lần đầu tiên.

 

Cha của cậu lớn là một người nghiện rượu và cậu nhỏ ở trong một gia đình nghèo khó và đơn sơ. 

 

Nawang Kunphel.