Covid – 19 và những đứa trẻ của Lama Kunphel

Sáu chú nhỏ, học trò của Lama Kunphel bị nhiễm virus COVID-19, mấy chú chỉ có các triệu chứng nhẹ và được cách ly vào ngày 23/09/2021.
Sau đó 12/10/2021, những đứa trẻ vẫn khỏe và trở về nhà [khamtseng] sau một thời gian cách ly dài [hơn 14 ngày]. Mặc dù các chú dương tính với virus nhưng hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Lama rất vui ở bên cạnh các chú nhỏ.


Hình các chú khi trở về nhà: